Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Aktualny skład Zarządu Spółki:

 • Prezes Zarządu - Marek Mielniczuk
 • Wiceprezes Zarządu - Tomasz Senyk

Zgodnie z umową spółki do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są, w przypadku zarządu wieloosobowego, dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.


Zgodnie z Aktem założycielskim Spółki do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników.
 • Wyrażanie zgody na zbycie udziałów po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.
 • Sporządzanie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki, programów rozwoju i działalności Spółki, planów finansowych i technicznych oraz szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
 • Coroczne przedkładanie Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników planu finansowego Spółki oraz programu jej działalności gospodarczej celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.
 • Sporządzanie co najmniej raz na kwartał sprawozdań z wykonania wszelkich planów  i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej.
 • Przedkładanie Radzie Nadzorczej projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz proponowanego porządku obrad.
 • Wykonywanie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz zaleceń pokontrolnych.
 • Obsługa administracyjno-biurowa organów Spółki oraz przechowywanie protokołów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 • Prowadzenie Księgi Udziałów.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData