Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przedmiot działalności:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
 • Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
 • Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 • Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z);
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PK 28.14.Z);
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);

Kompetencje:

Spółka jest operatorem realizującym usługi na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto posiada dwa zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 1. Na terenie gminy Kamiennna Góra (Ptaszków, Dębrznik);
 2. Na terenie gminy Mieroszów (Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Kamionki).

W celu realizacji powyższych zadań spółka posiada:

 • niezbędne pozwolenia (w tym wodno-prawne) i decyzje,
 • odpowiednią kadrę wykwalifikowanych pracowników,
 • niezbędne zasoby majątkowe, w tym urządzeń wodociągowych oraz środków transportowo-sprzętowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData